Event Year Include Indirect
Athletes
Emma Twomey V40W Datchet
Veronika Gill V35W Datchet
Erica Whittaker V55W Datchet
Birgit Cunningham V50W Datchet
Yvonne Olney V60W Datchet
Nichola Stallwood V40W Datchet
Angie Hannigan V55W Datchet
Bryony Trafford-Smith V60W Datchet
Add Athlete ID

EventMeetingVenueDateEmma TwomeyVeronika GillErica WhittakerBirgit CunninghamYvonne OlneyNichola StallwoodAngie HanniganBryony Trafford-Smith
10KSwallowfield 10KSwallowfield16 Sep 1253:39112 (20) 60:18189 (65)
10KStaines 10KStaines19 May 1351:19202 (37) 57:45316 (85)
10KBrighton 10KBrighton17 Nov 1350:291090 (225) 52:451303 (314) 58:331845 (606)
10KSwallowfield 10KSwallowfield21 Sep 1450:33121 (21) 59:39212 (59)
10KBrooks Brighton 10KBrighton16 Nov 1449:531083 (231) 62:402439 (934)
10KStaines 10KStaines17 May 1549:19175 (31) 61:56451 (145)
10KSimplyhealth Great Bristol 10KBristol7 May 1754:532350 (385) 77:356425 (2296)
10KStaines 10KStaines14 May 1754:15287 (61) 51:16212 (36)
10KVitality London 10,000London27 May 1944:221644 (189) 2:01:5714289 (3496)
10KKew Gardens 10KKew12 Sep 2042:46232 (36) 52:22683 (185) 55:33888 (299)
10KRunthrough Newbury Racecourse 10KNewbury17 Oct 2045:2681 (15) 53:46148 (41)
10KKew Gardens AIR 10KKew Gardens15 May 2142:0299 (19) 49:20326 (81) 50:18370 (103) 56:21658 (273)
10KDorney Lake 10KWindsor22 May 2143:3648 (13) 47:3368 (19)

Win-Loss-TieEmma TwomeyVeronika GillErica WhittakerBirgit CunninghamYvonne OlneyNichola StallwoodAngie HanniganBryony Trafford-Smith
Emma Twomey-0-0-00-0-01-0-02-0-02-0-01-0-00-0-0
Veronika Gill0-0-0-1-0-00-0-00-0-01-0-00-0-00-0-0
Erica Whittaker0-0-00-1-0-0-0-00-0-00-0-00-0-00-0-0
Birgit Cunningham0-1-00-0-00-0-0-1-0-01-0-00-0-00-0-0
Yvonne Olney0-2-00-0-00-0-00-1-0-3-1-01-0-04-0-0
Nichola Stallwood0-2-00-1-00-0-00-1-01-3-0-0-0-03-0-0
Angie Hannigan0-1-00-0-00-0-00-0-00-1-00-0-0-0-0-0
Bryony Trafford-Smith0-0-00-0-00-0-00-0-00-4-00-3-00-0-0-